رها بحرینی از عفو بین الملل: به تلاش برای لغو مجازات اعدام در ایران ادامه می دهیم

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل، به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید فعالیت های این تشکیلات حقوق بشری بر کاهش میزان اعدام های ناشی از جرائم مواد مخدر در ایران تاثیر داشته است.