امکان کار مشترک با سازمان مجاهدين خلق ایران

12 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق پيرامون بيرون آمدن سازمان مجاهدين خلق ایران از فهرست تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا و امکان کار مشترک با آن سازمان در چارچوب فعاليت در راستای رهايی ايران از بحران کنونی توضيحاتی داد.