برادر رامین حسین پناهی: می‌خواهند رامین را قبل از محرم اعدام کنند

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد می‌گوید که اکنون هر ثانیه ارزشمند است و از جامعه جهانی و افکار عمومی ایران می‌خواهد تا درخواست توقف اجرای حکم اعدام را مطرح کنند.