رفتن اسد

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر طاهری - روزنامه نگار – لندن: کسی در سوریه نمی تواند کاری کند مگر آن که بر خواست مردم سوریه یعنی برکناری اسد جواب دهد.