امیر طاهری: آمریکا متوجه شده باید واقعیت کنونی مصر را بپذیرد

22 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امیر طاهری روزنامه نگار ایرانی مقیم لندن، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا که آیا سفر کری به مصر در مناسبات اقتصادی دو کشور تاثیری خواهد داشت، گفت «دولت آمریکا متوجه شده است که با وجود ناراحتی که از کودتای نظامی داشت، مجبور است واقعیت کنونی مصر را بپذیرد و با آقای سیسی کنار بیاید.»