اختلاف ایران و یک گروه کرد بر سر هویت یک ایرانی کشته شده در سوریه

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند روزی است که جدال بر سر هویت یک ایرانی که در سوریه و در جنگ با داعش جان خود را از دست داده بین کاربران ایرانی در صفحات مجازی ادامه دارد. بحث ها بر سر نوع حضور جوان مشهدی امیر قبادی در سوریه با انتشار خبر بزرگداشت وی از سوی سپاه پاسداران مشهد آغاز شد. گزارش شپول عباسی