پدر عباس امیرقلی: امیدوارم حکم حبس ۲۱ ساله برای پسرم کاهش یابد

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی فعال مدنی زندانی در ایران می گوید امیدوار است دادگاه تجدید نظر حکم ۲۱ سال زندان فرزندش را که براساس اتهاماتی واهی صادر شده است تغییر دهد. امیر امیرقلی که در جریان برگزاری تجمعی در حمایت از مردم شهرکوبانی بازداشت شد از دهم آذرماه سال ۹۳ زندانی ا‌ست.