راه اندازی موزه مجازی «فریر و سکلر» آمریکا

24 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگارخانه های «فریر و سکلر»، از مجموعه موسسه ملی موزه های اسیمتسونین واشنگتن دی دسی ، یکی از غنی ترین موزه های جهان در حوزه هنرهای آسیا و آمریکاست.کارشناسان این موسسه از پی ۱۵ سال کار تصویربرداری سه بعدی از آثار موجود در این نگارخانه ها،سرانجام موفق به گشایش موزه مجازی این نگارخانه شدند.