قلب آمریکا

27 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به یک شالیزار در لوئیزیانا وزندگی یک کشاورز که باید بین محصول برنج و سخت پوستان تعادل ایجاد کنه، آشنایی با خانواده ای در ویرجینیا که از روش های محافظتی برای رشد محصولشان استفاده می کنند و در پایان هم قهوه کُنا هاوایی را امتحان می کنیم.