گزارشی از مرکز رویکرافت در نیویورک

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنبش " هنر و صنایع دستی" که در بریتانیا آغاز شد در اوایل قرن نوزدهم در اروپا شکوفا شد. جنبشی که هدف آن حمایت از صنایع دستی سنتی و در تضاد با تولید انبوهی بود که در آن زمان در ایالات متحده محبوبیت داشت.