امضای يک موافقتنامه پيرامون تاسيس سيستم دفاع موشکی

04 مهر 1388
بشنوید
امضای يک موافقتنامه پيرامون تاسيس سيستم دفاع موشکی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.