آمارهای متفاوت از تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور

09 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، از وجود سه هزار زندانی ایرانی در خارج از ایران خبر داده است. اين زندانیان اکثرا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به زندان افتاده اند. با این وجود آمارهای متفاوتی از تعداد ایرانیان زندانی در خارج از ایران منتشر شده است که با آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه ایران تفاوت عمده ای دارد. گزارش از کوروش صحتی.