آمار و برنامه‌ریزی

01 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمارهای حکومتی در حوزه‌های مختلف را چقدر معتبر و قابل اطمینان می‌دانید؟ آیا آمارهای موجود با واقعیت زندگی شما منطبق است؟