آمار بالای تعداد اعدامها در ایران برغم تغییر دولت

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار بالای تعداد اعدامها در ایران حتی با وجود تغییر دولت از جمله مواردی است که توجه رسا نه ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به خود جلب کرده است. گزارش از کوروش صحتی.