آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران به تعهداتش در برجام عمل کرد

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش راستی‌آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات ایران برای اجرای توافق جامع هسته‌ای (برجام) و محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور منتشر شد.