آمانو از پارچین بازدید کرد

29 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است، بعد از دیدار با رئیس جمهوری ایران و سایر مقام های دولتی، در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی نیز شرکت کرد. او همچنین از مجتمع نظامی پارچین در شرق تهران دیدار کرد.