ابراز خوشبینی آمانو از رسیدن به توافق اتمی در گفتگو با صدای آمریکا

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کنفرانس بین المللی سیاست هسته‌ای که روز دوشنبه در شهر واشنگتن برگزار شد، مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با صدای آمریکا گفت «خوش بین» است که دو طرف در فرصت باقی مانده به توافق برسد.