تحلیلگر آمریکایی: شرکت های اروپایی منافعشان را قربانی تجارت با آمریکا نمی کنند

04 خرداد 1397