آمادگی لندن برای تامین امنیت بازیهای المپيک

25 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه کمتر از دو هفته به آغاز بازی های المپیک تابستانی مانده مقام های بریتانیایی می گویند از لحاظ امنیتی تدابیر مقتضی اتخاذ شده و هیچ تهدید مشخصی نسبت به بازیها وجود ندارد. گزارش از بیژن فرهودی.