آمادگی خزانه‌داری آمریکا برای همکاری با ارائه کمک بشردوستانه به کشورهای تحت تحریم

22 فروردین 1399