آلزایمر را بهتر بشناسیم

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آلزایمر، زوال ذهن یا نسیان پیری همگی با اندکی تفاوت به یک واقعیت مشترک اشاره می کنند قهقرای حافظه و فراموشی خاطره ها. مصاحبه دکتر شیده رضایی با دکتر محمد انتظاری