آلودگی مواد غذایی در ایران

04 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، از وجود برنج سمی در بازار خبر داد.هم زمان گزارش ها حکایت از موج جدید گرانی، وکمبود برخی از کالاها دارد . گزارش از وفا آذربهاری