آلودگی هوا در ایران

05 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل اصلی آلودگی هوا چیست؟ شهروندان بیشتر مقصرند یا دولت؟ برای کاهش خطرات آلودگی هوا چه می‌توان کرد؟