آلودگی هوا

04 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلودگی هوا در شهر تهران ابعاد تازه ای یافته است.چگونه می توان با آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مقابله کرد؟