گام بزرگ پژوهشگران در مسیر درمان بیماری نابود کننده اعصاب حرکتی

22 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران علوم زیستی اعصاب،در کینگز کالج لندن،گام بزرگی به سوی ترمیم ژن های بیماری ای-ال-اس و سایر بیماری هایی که موجب تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم اعصاب حرکتی می شوند، برداشتند. شیده رضایی