آلرژی در فصل بهار و مقابله با آن

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما تا به حال مبتلا به آلرژی شده اید؟ چگونه با آن مقابله کرده اید؟ در شهر شما چه نوع آلرژی بیشتر رایج است و در چه فصلی؟ مصرف دارو را برای درمان آلرژی مفید می دانید؟