برادر جیسون رضائیان از تبادل زندانی بین تهران- واشنگتن استقبال کرد

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی رضائیان برادر بزرگتر جیسون،خبرنگار آمریکائی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه گفت که اگر چه ایده تبادل برادر بی گناهش با زندانیان محکوم شده ایرانی در آمریکا امری مضحک است،اما اگر این مساله منجر به آزادی جیسون شود که بیش از ۴۵۰ روز را در حبس گذارنده؛ از آن استقبال می کند.