علیرضا روشن: به زنان درویش زندانی خدمات درمانی ارائه نمی شود

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا روشن از مدیران وبسایت مجذوبان نور به صدای آمریکا گفت، زنان درویش زندانی که بیمار یا از نظر جسمانی ضعیف هستند به مرکز درمانی منتقل نمی شوند.