بررسی دلایل حمله به محل اسکان اعضای مجاهدین در عراق

08 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور خاور میانه برای جمهوری اسلامی: نکته مهم این است که در این لحظات حمله به محل اسکان اعضای مجاهدین در عراق، بیش از آن که متوجه مجاهدین باشد، خود دولت حیدر العبادی را نیز هدف گرفته است.