سوریه ای کردن ایران

20 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نامور حقیقی - تحلیلگر رویدادهای سیاسی: عربستان در پی پروژه سوریه ای کردن ایران نه تنها برای استفاده از نیروهای قومی کردستان و بلوچستان هزینه می کند؛ بلکه در تلاش برای استفاده از مجاهدین خلق بعنوان بزرگترین نیروی متشکل مخالف جمهوری است.