جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم پروژه ای از علی بابا

27 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی بابا، غول تجارت اینترنتی چینی، اقدام به ایجاد یک برنامه تجارت جهانی اینترنتی کرده و در مسیر کشورهای جاده ابریشم دوره باستان، «جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» را راه اندازی کرده است. علی بابا با این اقدام دیدگاه ایجاد جاده ابریشم سایبری را تقویت می کند.