اهمیت بازپسگیری سنجار از دست داعش

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای پیشمرگ کرد عراقی در عملیاتی هماهنگ با نیروهای بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی در سنجار حمله کرده و این شهر را در استان نینوا بازپس گرفتند. سنجار مرکز کردهای ایزدی ۱۵ ماه پیش به تصرف داعش در آمد.