با آزاد سازی شرق موصل، پاکسازی این شهر سرعت میابد

29 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه نيروهای عراقی موفق شدند بخش قابل توجهی از موصل را آزاد كنند. فرماندهی عمليات موصل اعلام كرده مقاومت داعش را در هم شكسته و پيشروی براي پاكسازی اين شهر سرعت گرفته است. گزارش علی جوانمردی