تظاهرات عراقی ها علیه فساد در دولت

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه در بغداد دهها هزار معترض در مقابل وروديهای منطقه حفاظت شده سبز با هدف مبارزه با فساد دولتی تظاهرات كرده و با برپايی چادرهايی اعلام تحصن كردند. حيدر عبادی نخست وزير عراق دستور داده بر تدابير امنيتی بغداد افزوده شود. گزارش علی جوانمردی