فرار ۴۰ زندانی امنیتی در عراق

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرار ۴۰ زندانی از زندان مرکزی خالص در استان دیاله عراق و ورود ۱۰۰۰ سنی به گارد آموزشی دولت بغداد برای آزادسازی استان انبار در غرب آن کشور.گزارش علی جوانمردی