فرار ۴۰ زندانی امنیتی در عراق

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرار ۴۰ زندانی از زندان مرکزی خالص در استان دیاله عراق و ورود ۱۰۰۰ سنی به گارد آموزشی دولت بغداد برای آزادسازی استان انبار در غرب آن کشور.گزارش علی جوانمردی