مخالفت سنی های عراق با ورود نظامیان ایرانی به عراق

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمايندگان سنی پارلمان عراق نسبت به ورود نيروهای ايرانی به خاك عراق هشدار دادند. اين واكنش سنی ها به سخنان حسين دهقان وزير دفاع ايران در گفتگو با مقامات عراقی در بغداد ،مبنی بر كمهای همه جانبه ايران به جنگ عليه داعش است. گزارش علی جوانمردی