سقوط هواپیماهای جنگی عراق در شمال رمادی

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از سفر يكروزه حيدرعبادی نخست وزير عراق به ايران، اكنون رسانه های عراقی ميگويند انتظار ميرود تنشهای ميان شيعه و سنی با همكاری ايران كاهش يابد. از سوی ديگر امروز داعش ادعا كرده يك فروند هواپيمای جنگی عراق را سرنگون كرده است. گزارش علی جوانمردی