آموزش كردها و سنی های عراق توسط آمریکا و بریتانیا

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آموزش و تسليح عشاير سنی و پيشمرگان كرد در عراق با هدف مبارزه با داعش افزايش مي يابد. پس از آمريكا اكنون بريتانيا هم قصد افزايش كمكهای آموزشی و نظامی به كردهای عراقی را دارد.