آماده شدن عشایر سنی برای جنگ علیه داعش

01 ژوئیه 2015
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سنی های عراق در حال آماده شدن براي مشاركت در جنگ عليه پیکارجویان داعش هستند. نیروهای داعش هم برای مختل كردن حملات احتمالی ارتش و نیروهای عراقی، مسیر آب رودخانه فرات به مناطق تحت كنترل دولت را قطع كرده است. گزارش علی جوانمردی از اربیل عراق