حملات نیروهای عراقی وائتلاف برای بازپسگیری مناطق بیشتری از داعش، شدت گرفته است

20 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق ميگويد در هفته پايانی ماه رمضان تلاش براي بازپسگيری مناطق بيشتری از كنترل داعش را افزايش داده است. همزمان نيروهای ائتلاف به رهبری آمريكا هم بر شدت حملات هوشمند خود عليه مواضع داعش افزوده اند. اكنون نيروهای عراقی ميكوشند فلوجه از مراكز داعش در استان انبار را آزاد كنند.