احتمال غیرقانونی اعلام شدن حزب قانونی کردها در ترکیه

06 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنبال بالا گرفتن تنش ميان دولت تركيه با كردهاي آن كشور، ديوان عالی جمهوری تركيه اعلام كرده به شكايتهايی رسيدگی ميكند كه حزب دموكراتيک خلق ها وابسته به كردها را به ارتباط با تروريستها متهم ميكند. گزارش علی جوانمردی