گزارش نهایی هیأت تحقیقات درباره سقوط موصل: توری المالکی متهم ردیف اول

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نوری المالکی‌ نخست وزیر سابق عراق در صدر لیست متهمان سقوط موصل قرار دارد. در گزارش نهایی هیأت تحقیق سقوط موصل مرکز استان نینوا اسامی دهها تن از مقامات عراقی‌ دیده میشود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق وعده داده همهٔ متهمان را مجازات بکند.گزارش علی جوانمردی