بحران ماندن و نماندن مسعود بارزانی به عنوان رييس كردستان عراق

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در كردستان عراق تنش سياسی بر سر تمديد مهلت مسعود بارزانی بعنوان رييس اقليم كردستان عراق بالا گرفته است. مخالفان مسعود بارزانی ميگويند او نبايد بيش از اين رييس منطقه خودمختار كردستان باشد. نماينده ويژه آمريكا به اربيل رفته تا از اين تنشها بكاهد. كردستان عراق در جنگ عليه داعش نقش بسزايی دارد.