مسعود بارزانی خواهان تمدید ریاست کردستان عراق برای اعلام استقلال

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كردستان عراق با بحران داخلی مواجه شده است. اين بحران بر سر تمديد مهلت مسعود بارزانی بعنوان رييس اقليم كردستان عراق است و اكنون در شرايط جنگ داخلی عليه داعش، فضاي سياسی عراق را تحت تاثير قرار داده است. مخالفان مسعود بارزانی ميگويند او نبايد بيش از ٨ سال رييس منطقه خودمختار كردستان باشد.