تبدیل ایران به مهمترین صادرکننده مواد خوراکی به عراق

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های عراقی از افزايش سريع صادرات ايران به عراق، در پی توافق اتمی تهران با گروه ۱+۵ خبر داده اند.طبق اين خبر قرار است حجم تجارت عراق با ايران در آينده اي نزديک،گسترش يابد.از سوی ديگر تظاهرات دهها هزار شيعه ناراضی در شهرهای مختلف مركز و جنوب عراق عليه نبود خدمات عمومی و فساد اداری ادامه دارد.