شعار تظاهركنندگان شيعه در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرهای شيعه نشين عراق كماكان صحنه تظاهرات هزاران تن برای مبارزه با فساد است. پس از گذشت چند هفته از اين تظاهرات و به رغم وعده دولت براي رسيدگی به خواست تظاهركنندگان، معترضين شيعه حاضر به عقب نشينی نشده اند. اين در حالي است كه دولت حيدر عبادي با بحران جنگ عليه داعش نيز مواجه است.