عراق در یکی از پرتنش ترین دوره های تاریخ آن کشور

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش عراق ميگويد حمله پيكارجويان داعش در استان انبار را در هم شكسته و در حال پيشروی به سمت رمادی مركز اين استان است. همزمان داعش اعدام شهروندانی كه قوانين اين گروه را مراعات نميكنند، افزايش داده است. از سوی ديگر شهرهای شيعه نشين عراق كماكان صحنه تظاهرات براي مبارزه با فساد است. گزارش علی جوانمردی