تلاش ارتش عراق برای آزادی رمادی همچنان ادامه دارد

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش عراق خود را براي عمليات آزادسازي رمادی مركز بزرگترين استان آن كشور، انبار آماده ميكند. همزمان داعش اجازه نميدهد ساكنين رمادي از اين شهر خارج شوند. تاكنون ارتش عراق بارها تلاش كرده رمادی را آزاد سازد ولی موفق نشده است. گزارش علی جوانمردی