روسیه به کردهای سوریه اجازه داد در مسکو دفتر نمایندگی ایجاد کنند

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای عراقی ميگويند حومه رمادی مركز استان انبار را آزاد كرده اند. خود رمادی هم ٢ روز پيش بطور كامل آزاد شده است. از سوی ديگر روسيه به نيروهای كرد سوريه اجازه داده كه يک دفتر نمايندگی در مسكو تاسيس كنند. اقدامی كه تركيه را خشمگين كرده است. گزارش علی جوانمردی