ترکیه کردهای سوریه را به بمب گذاری در آنکارا متهم کرد

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت تركيه ميگويد اسنادی را در اختيار دارد كه نشان ميدهد حزب اتحاد دمكراتيک كردهای سوريه با همدستی حزب كارگران كردستان عامل انفجار چهارشنبه شب آنكارا هستند كه حدود٣٠ كشته و ٦٠ زخمی در پی داشت.گزارش علی جوانمردی